ملت من چطوری یه اکستنشن رو از کروم ریموو کنم؟ هرچقدر ریموو می‌کنم باز سینک می‌کنه دوباره خودش اینستال می‌کنه
سینک اسکستنژن‌ها رو بردار ‎- رفیع
خب میخوام ویندوز عوض کردم سینک کنه آخه ‎- وحید معمولی
از توی خود داشبورد گوگل امتحان کن https://www.google.com/settings/chrome/sync ‎- رفیع
ها مرسی مگه از اینجا بشه کاری کرد ‎- وحید معمولی