ملت من چطوری یه اکستنشن رو از کروم ریموو کنم؟ هرچقدر ریموو می‌کنم باز سینک می‌کنه دوباره خودش اینستال می‌کنه
سینک اسکستنژن‌ها رو بردار ‎· رفیع
خب میخوام ویندوز عوض کردم سینک کنه آخه ‎· وحید معمولی
از توی خود داشبورد گوگل امتحان کن https://www.google.com/settings/chrome/sync ‎· رفیع
ها مرسی مگه از اینجا بشه کاری کرد ‎· وحید معمولی