فکر کنم همچنان رکورد سریع‌ترین رسیدن به فرودگاه دست منه.۶:۳۰ صبح پرواز بود تازه ۶:۵ از خواب بیدار شدم ۶:۲۵ تو هواپیما بودم.گیت رو نبسته بودن
توی برج مراقبت زندگی می‌کنید؟ :)) ‎· Makhmal
نه :)) خونه‌ی بابام اینا تقریبن نزدیک فرودگاهه. ینی مسیر سر راسته ۱۰ دقیقه‌ای رسیدم فرودگاه ‎· وحید معمولی
من دوبار 20 دقیقه به پرواز رسیدم گیت..یک بار قبولم کردن یک بار هم نه..جا موندم ‎· Dr Fo
@forooghm: این چون پرواز اول صبح بود گیت رو نبسته بودن. من تهران یه بار از پرواز جا موندم ۲۰ دقیقه مونده به پرواز رسیدم ‎· وحید معمولی