رکلام چیخاردانین دده سینین گورونا
رکلام میشه کامرشال؟ فقط همینشو بلدم ‎- نیالا
احسنت ‎- سو:دی
وور قابا :دی ‎- Hamed+
چوخدی چوخدی ‎- نومیا
@nialak: بله به زبون خودمون پیام‌های بازرگانی ‎- وحید معمولی
بی ادب :)) ‎- hadi