رکلام چیخاردانین دده سینین گورونا
رکلام میشه کامرشال؟ فقط همینشو بلدم ‎· نیالا
احسنت ‎· سو:دی
وور قابا :دی ‎· Hamed+
چوخدی چوخدی ‎· نومیا
@nialak: بله به زبون خودمون پیام‌های بازرگانی ‎· وحید معمولی
بی ادب :)) ‎· hadi