Avatar for vahid
«همان‌هایی که با ندانم‌کاری‌ها و سوء مدیریتهایشان سفره‌های مردم را خالی کردند حالا غصه‌دار مردم شده‌اند و انتقاد می کنند»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place