«در همین مجلس برخی همکاران ما خودشان را می‌کشتند تا ثابت کنند که تحریم‌ها برداشته نمی‌شود، می‌گفتند محال است سوئیفت بانک‌ها برقرار شود»