این رفتار تناقض داره به نظرم. از یه طرف از آزار جنسی زنان شاکی هستید ازطرف دیگه از جدا کردن زن‌ها و مردا در بعضی از مکان‌ها.