با این شرایط یه زن چطور تشخیص بده شما فرد متشخصی هستید و آزاری بهش نمی‌رسونید؟ طبیعیه که از مکان‌های جدا شده از مردها استقبال می‌کنه