RT @ShabnamRahmati: عطالله #بهمنش؛ گزارشگر ورزشی و نخستین اجراکننده گزارش زنده رادیویی ایران درگذشت https://t.co/7RJ8atsz43
خدا بیامرزه :( ‎· رهــــــــرو™
تکذیب شد این خبر. عذر می‌خوام ‎· وحید معمولی