حرف‌های امام خمینی در مورد بعضی افراد و بعضی مسائل همیشه سنده و کاربرد داره ولی در مورد بعضی دیگه ملاک حال فعلیه نه گفته‌ی امام