آژانس محله‌ی مامان اینا قرعه‌کشی داره :)) هر سرویسی که میان یه کارت قرعه‌کشی میدن. راننده میگه جایزه‌ش گوشیه
خوش به حالشون من خیلی آژانس می گیرم ولی دریغ از یه تقویم پیزوری ‎· Noosha
اینم ایده وکار جالبیه ..حالا نهایت کار ما اینه اونای که سرویس اولین بار یا زیاد سرویس گرفتن ازمون فقط یه زنگ میزنیم مثلا انتقاد پیشنهادی ندارن وراضب هستن از پرسنل وشبکه ‎· elahep8387