صابخونه علاقه‌ی عجیبی داره به ساعت ۱۱.۵ صبح (ظهر). هر بار میخواد قرار بذاره می‌گه خب پس ۱۱.۵ بنگاه