آخرین اجرای این فصل از #OSesTürkiye رو عزیز اجرا می‌کنه. امیدوارم قهرمان شه