دیشب ۴ ساعت نشستم ببینم بالاخره کی برنده میشه، درست تو آخرین رکلام‌ها که بعدش برنده اعلام میشد خوابم برد :دی