یه سال دیگه تو این خونه می‌مونیم، سال بعد کجاییم و چیکار می‌کنیم رو خدا می‌دونه. توکل به خدا
چقدر اضافه کرد؟ ‎· Hadi.Yalin
اجاره ۲۰ درصد پیش هم ۱۲ درصد ‎· وحید معمولی
زیاد اضافه نکرده؟ حالا البته هزینه جابجایی خودش خیلی میشه. ‎· Hadi.Yalin
چرا نهایتن باید ۲۰ درصد اجاره رو زیاد می‌کرد ولی کوتاه نیومد و پیش رو هم افزایش داد ‎· وحید معمولی