سقف بالا سر و خونه‌ی گرم از نعمت‌هاییه که خیلی وقتا حواسمون بهش نیست. یه هفته بود خونه به خاطر خرابی پکیج نسبتن سرد بود آرامش روانی نداشتیم