اونایی که شمال، کنار جنگل و دریا زندگی می‌کنن آرزوی دیگه‌ای هم دارن؟
بله. سوال بعدی ‎· mollatabar
بیایید جاها عوض ‎· وحید معمولی
قربت قصاوت میاره! ‎· شمیم یاس