اونایی که شمال، کنار جنگل و دریا زندگی می‌کنن آرزوی دیگه‌ای هم دارن؟
بله. سوال بعدی ‎- mollatabar
بیایید جاها عوض ‎- وحید معمولی
قربت قصاوت میاره! ‎- شمیم یاس