RT @SharghDaily: احمدی‌نژاد درباره نامزدهای انتخابات: نامزدهای انتخابات هم در دوره نامزدی با هم دوست باشند و با هم بعد از ازدواج، همدیگر را دوست بدارند - مهر
رد داده مرتیکه دیگه. ‎· mostafa