خب چه کاریه؟ همون سیم رو وصل می‌کنم به گوشی که شارژ شه.