RT @mehrodadm: یک عده که خیلی متعهد هستن از همین امشب عکس های "فردا شنبه است" رو درفت کردن.