RT @sheydan: نکنید آقا نکنید. با امنیت مردم بازی نکنید. اینکه بزنید فلانی فرزند فلانی در فلان‌جای سوریه به‌به و چه‌چه بازی با امنیت و زندگیشه. نکنید.