یه کارفرما می‌گه سریع قرارداد رو امضا کنیم که تحت قالب این قرارداد با شرکت کار کنیم تا مشکلی برامون پیش نیاد