آخه بچه رو چرا می‌برید نشست خبری که اینطوری حوصله‌ش سر بره؟‌:)) https://t.co/20ijUqMok8