همسر محصولات برند اوسری(؟) بهتره یا ایوورشه؟ یه بازاریاب اومده داروخانه میگه اولی بهتره @roghaye