کلن ما تو این یک سالی که گذشت کلی خاطره داریم از زنجان و پلیس راه زنجان. همه‌شم به خاطر این ماشینه :))