یه عده احمق مغزفندقی هر سال باعث میشن راهپیمایی به این عظمت به چشم نیاد و در عوض حاشیه‌ها و مسخره‌بازی‌ها بولد بشه