دایی ۶۰ ساله‌ی من وقتی کیمیا تیر خورده گریه کرده :))