فیلم‌هایی که منتظرم اکران بشه عبارتند از بادیگارد، ابد و یک روز، بارکد و ایستاده در غبار