وقتی در مورد کهکشان‌ها و جهانی بزرگتر از این جهان مطالعه می‌کنم از حیرت نمی‌تونم ادامه بدم. چنان فکرمو درگیر می‌کنه که مغزم دیگه کشش نداره