مسافرت عید کجا بریم که خوش بگذره؟ پیشنهادات شما را پذیراییم
عید شیراز خیلی شلوغه، همش ترافیکه! ولی اردیبهشت بیاید شیراز قدم بر سر ما ‎- رهــــــــرو™
ممنون. متاسفانه فقط عید فرصت مسافرت داریم ‎- وحید معمولی
یزد- کرمان یا یاسوج- بوشهر ‎- afrodit
انزلی ‎- رباب