ینی اگه اوضاع اون طوری که فکر می‌کنم پیش بره عید تلافی همه‌ی این چند سالی که مسافرت درست و حسابی نرفتیم رو درمیارم