این‌ها این‌قدر آبرومند و باشرف هستن که نمیرن مثل خیلی‌های دیگه گدایی کنن.