خبر رسید فقط یه قسط از وام مونده در حالی که سررسیدش خرداد ۹۵ بود و همیشه‌ی خدا قسطای این واممون عقب می‌افتاد :))