در این لحظه راضی‌تر از من از نظام بانکی مملکت پیدا نمیشه :))