User avatar

از تعرفه‌های قالیشویی خبر دارید؟ مضنه چنده؟

Comment

فکر کنم قالی 12 متری، 8 تومن میگیرفتن پارسال

 ‎· رهــــــــرو™
Comment

ئه؟ با این حساب خیلی ارزونه که

 ‎· وحید معمولی
Comment

@vahid: فرش کوچیکارو گرونتر میگیرن.اصن حساب کتابشون معلوم نیست.من که داده بودم یادمه با چیزی که میگفتن ارزونتر میشد اما تهش گرون شد

 ‎· farzaaneh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10