حال پدری که چند ماه حقوق عقب‌افتاده داره و سر راهش چشمش می‌افته به ماهی گلی‌های تو تنگ جلوی مغازه