توییتر هم مسخره کرده خودشو با این اپ اندروید و دیزاینش ها. یه تصمیم نمی‌تونن بگیرن که چه رنگی باشه و دکمه‌ها کجا قرار بگیرن و چه شکلی باشن