شام امشب کشک بادمجونه. واویلا واویلا
اخ اخ مهمون نمى خوايد؟ ‎- بــــــــــاران!
با سیر؟ ‎- samantam
بلاک اند بای ‎- Makhmal
@azadehgh65: قدمتون رو چشم تشریف بیارید ‎- وحید معمولی
@samantam: سیر هم توش بود ‎- وحید معمولی
@makhmal: ای بابا غذا به این خوشمزگی ‎- وحید معمولی