شام امشب کشک بادمجونه. واویلا واویلا
اخ اخ مهمون نمى خوايد؟ ‎· بــــــــــاران!
با سیر؟ ‎· samantam
بلاک اند بای ‎· Makhmal
@azadehgh65: قدمتون رو چشم تشریف بیارید ‎· وحید معمولی
@samantam: سیر هم توش بود ‎· وحید معمولی
@makhmal: ای بابا غذا به این خوشمزگی ‎· وحید معمولی