مرد نباس بد غذا باشه، «داش دان یوموشاخ» هر غذایی دادن بهش باید بخوره و اخ و پیف نکنه. تو خونواده‌ی ما فقط من اینطوری‌ام و خواهرزاده
الان یوم الشکه؟ ‎· samantam