کانال Muzighi چند ورژن از En Aranjuez con tu amor گذاشته. به نظرم بهترینش کار Katherine Jenkins هست