یه موس و کیبورد وایرلس خریدم. بعدن پشیمون شدم از وایرلس بودنش. فکر می کنم دردسره. البته به خاطر وایرلس بودنش نخریدم