بیشتر از ۵ سال بود که با یه کیبورد پر سر و صدای داغون کار می‌کردم. زمان مجردی مامان اینا خواب نداشتن از صداش الانم همسر.