نفسم کم کم داره بالا میاد. خفه کردم خودمو با قرمه‌سبزی و سوپ شیر