هرچند نمی‌دونم کی از کی طلاق گرفته ولی قرار شد تو این فرندفید جدید حرف از ازدواج و بچه‌دار شدن باشه. طلاق چرا آخه؟ آدم حالش گرفته میشه