کاش اگر متخلف بودن حداقل قانونی و رسمی محاکمه می‌شدن.این‌طوری تکلیف مشخص بود. #حصر بدون محاکمه با این حجم توهین و افترا اگه ظلم نیست پس چیه؟