دیشب یادم رفت قسمت جدید شهرزاد رو بذارم دانلود شه. احساس خسران بدتر از اینم داریم مگه؟