به نظرتون این پلاستیک‌های کنار کیبورد رو بکنم؟ نه نه حیفه بذارم باشه نو بمونه :))
وای من اصلا نمیتونم. هر چی بخرم نمیذازم پلاستیک روش یا دورش باشه ‎· خانوم میم
ازونایی که پلاستیک سیم مونیتور رو نمیکنه؟بلاک بر تو:)) ‎· نآمیرآツ
پلاستیک روش باشه که نمیشه تایپ کرد :)) بعدم این قضیه کیبوردم فرق میکنه از دیروز در موردش دارم حرف میزنم اینم از اون باب گفتم :)) ‎· وحید معمولی