میگه این‌کیبورد صدا نداره شبا دیگه نمی‌فهمم داری کار می‌کنی یا توییت می‌کنی :))