نه نه بلاک نکنید قول می‌دم دیگه تا فردا در مورد کیبوردم حرف نزنم :))