مگه همه نمی‌تونن برای کارت ملی هوشمند ثبت نام کنن؟ چرا برای من نوشته شما واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند نیستید؟بابات واجد شرایط نیست مردک
فعلا سایت به علت انتخابات بسته‌س. شاید به خاطر اون میگه. برا من اومد ‎· roshanak
سایت بازه ولی مینویسه واجد شرایط نیستی. میگن فعلن اونایی واجد شرایطن که کارت ملی ندارن کلن یا کارت ملیشونو گم کردن. تو کدومش بودی؟ ‎· وحید معمولی