شما هم بچه بودید لباس و کیف و کفش می‌خریدید شبا می‌پوشیدید و می‌خوابیدید؟ یا می‌ذاشتید بالا سرتون؟
نه:دی ‎· roshanak
شما کی‌بردت رو بغل کردی خوابیدی؟ این رو می‌خوای بگی؟ ‎· Makhmal
کیبوردش رو با پلاستیکش بغل کرده؟ @makhmal ‎· نآمیرآツ
نه کیبورد رو بغل نکردم :)) ولی از بچگی ذوق خریدن یه چیز جدید رو داشتم ‎· وحید معمولی